FAQ

Poniżej znajdziesz najczęstsze pytania i ich odpowiedzi.

Częste pytania

Odzyskiwanie usuniętych elementów

Odzyskiwanie usuniętych elementów

Ulubiony temat każdego z nas.

Gdzie są usunięte rzeczy? Jesteśmy regularnie pytani, czy usunięte elementy można odzyskać z telefonu iPhone/Android, i w jaki sposób są one przechowywane i odzyskiwane. Tak jak w przypadku tradycyjnego komputera, po usunięciu terminu z kalendarza, czatu, wiadomości SMS, notatki, zdjęcia czy nagrania – elementy te są usuwane z widoku, zaznaczane w celu usunięcia i często odzyskiwane z nieprzydzielonych obszarów pamięci fizycznej.

Różnica w urządzeniu mobilnym polega na tym, że większość usuniętych elementów jest przechowywana w nieprzydzielonych obszarach baz danych SQLite przechowywanych jako pliki. Po zaznaczeniu elementów do usunięcia, są one po prostu przenoszone do nieaktywnych lub zewnętrznych obszarów strony bazy danych i mogą być odzyskiwane, jeśli nie zostały nadpisane.

Podstawowym sposobem jest tutaj to, że większość usuniętych danych iOS/Android można odzyskać, jeśli odzyskiwanie odbywa się w odpowiednim czasie. Częściowo nadpisane usunięte dane, chociaż mogą nie mieć pełnego zapisu danych ani nie posiadać metadanych (np. znaczniki daty i czasu), to te usunięte elementy mogą być nadal wyszukiwane i odzyskiwane przez naszych ekspertów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się